Privacybeleid

ZijVaart.nl, Madelon Dik

ZijVaart.nl is gevestigd op Zilvermeeuw 12, te Muiderberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ZijVaart.nl (Handelsnaam onder Intercase Commercieel advies KvK 32093221)
Madelon Dik
Zilvermeeuw 12
1399 KK Muiderberg
info@zijvaart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZijVaart.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZijVaart.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verstrekken van informatie, doen van offertes, maken van afspraken, bevestigen van diensten.
 • Het versturen van nieuwsbrief, blogs, relevante nieuwtjes.
 • Het aandragen van waardevolle informatie over de afgenomen producten en diensten en over andere (aanverwante) producten en diensten.

ZijVaart.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

ZijVaart.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZijVaart.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Gegevens voor facturatie: Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar > Voor de belasting.

Persoonlijke gegevens: Zo lang als ik jou nog zie als een potentiële klant of tot je mij verzoekt de gegevens te verwijderen > Om nieuwe klanten te werven.

Referenties op mijn website: Zo lang mijn website in de lucht blijft en de referentie relevant is > om nieuwe klanten te werven.

Nieuwsbrief

Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt ZijVaart.nl gebruik van Mailchimp. Meer informatie over het beleid van Mailchimp kun je vinden in hun policy, zie: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Cookies

Om onze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.

We maken gebruik van geautomatiseerde analyse van:

 • Google Analytics voor het optimaliseren van mijn website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruik ik je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.
 • LinkedIn: ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je in mijn doelgroep valt
Delen van persoonsgegevens met derden

ZijVaart.nl deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als wij deze een opdracht verstrekt hebben om diensten voor ons uit te voeren. Wij zullen nooit gegevens delen voor commerciële doeleinden van andere partijen.

Zo vertrekt ZijVaart.nl gegevens aan derden voor de volgende doeleinden:

 • Mijn boekhouder: voor het verwerken van de betalingen
 • Mijn webbouwer: voor het onderhouden van mijn website
 • Mijn emailmarketingadviseur: voor het onderhouden van mijn emailmarketing

ZijVaart.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht.

Rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZijVaart.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contact

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zijvaart.nl of groei@madelondik.nl

ZijVaart.nl, Madelon Dik – mei 2021